OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002699/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002699/"
    }
  },
  "_display": "Amoebastraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002699",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002699",
  "openbare_ruimte_code": "02151",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.377505Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122227.197,
            492404.69
          ],
          [
            122226.663,
            492406.024
          ],
          [
            122226.308,
            492407.536
          ],
          [
            122226.378,
            492408.843
          ],
          [
            122265.205,
            492514.835
          ],
          [
            122264.937,
            492520.613
          ],
          [
            122264.249,
            492535.467
          ],
          [
            122264.259,
            492535.543
          ],
          [
            122264.447,
            492537.523
          ],
          [
            122265.921,
            492539.157
          ],
          [
            122267.802,
            492540.713
          ],
          [
            122255.412,
            492540.461
          ],
          [
            122257.352,
            492539.267
          ],
          [
            122258.919,
            492537.476
          ],
          [
            122259.64,
            492535.179
          ],
          [
            122260.274,
            492523.988
          ],
          [
            122259.269,
            492516.366
          ],
          [
            122220.951,
            492411.763
          ],
          [
            122219.91,
            492410.155
          ],
          [
            122218.459,
            492409.268
          ],
          [
            122217.242,
            492408.951
          ],
          [
            122227.197,
            492404.69
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Amoebastraat",
  "omschrijving": "Microscopisch klein waterdiertje. ",
  "naam_17_posities": "AMOEBASTR",
  "naam_24_posities": "Amoebastraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 35,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002699"
  },
  "bbox": [
    122217.242,
    492404.69,
    122267.802,
    492540.713
  ],
  "dataset": "bag"
}