OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002707/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002707/"
    }
  },
  "_display": "Amundsenweg",
  "sleutelverzendend": "03630000002707",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002707",
  "openbare_ruimte_code": "02267",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.240777Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            118114.969,
            487512.819
          ],
          [
            118074.488,
            487510.106
          ],
          [
            118063.12,
            487509.969
          ],
          [
            118062.6,
            487550.239
          ],
          [
            118037.392,
            487550.756
          ],
          [
            118033.769,
            487499.91
          ],
          [
            118028.802,
            487500.263
          ],
          [
            118028.713,
            487499.013
          ],
          [
            118022.029,
            487499.489
          ],
          [
            117992.519,
            487501.569
          ],
          [
            117980.929,
            487503.37
          ],
          [
            117974.908,
            487491.228
          ],
          [
            117986.149,
            487490.224
          ],
          [
            118013.143,
            487487.814
          ],
          [
            118024.408,
            487486.808
          ],
          [
            118047.41,
            487488.439
          ],
          [
            118077.019,
            487490.164
          ],
          [
            118077.563,
            487478.689
          ],
          [
            118086.838,
            487479.675
          ],
          [
            118086.018,
            487490.688
          ],
          [
            118137.039,
            487493.66
          ],
          [
            118114.969,
            487512.819
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Amundsenweg",
  "omschrijving": "Roald Amundsen (1872-1928), Noors poolreiziger. Ontdekte in 1903 de noordwestelijke doorvaart. Verloor het leven bij de reddingspoging van de bemanning van het luchtschip Italia. ",
  "naam_17_posities": "AMUNDSENWG",
  "naam_24_posities": "Amundsenweg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 59,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002707"
  },
  "bbox": [
    117974.908,
    487478.689,
    118137.039,
    487550.756
  ],
  "dataset": "bag"
}