OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002712/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002712/"
    }
  },
  "_display": "Andreas Schelfhoutstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002712",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002712",
  "openbare_ruimte_code": "02313",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.052509Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            118436.559,
            485624.752
          ],
          [
            118411.262,
            485624.371
          ],
          [
            118397.586,
            485624.346
          ],
          [
            118348.048,
            485625.563
          ],
          [
            118353.509,
            485613.8
          ],
          [
            118353.562,
            485604.674
          ],
          [
            118371.349,
            485604.56
          ],
          [
            118411.341,
            485603.668
          ],
          [
            118436.186,
            485603.825
          ],
          [
            118458.712,
            485603.915
          ],
          [
            118476.345,
            485604.096
          ],
          [
            118480.345,
            485603.881
          ],
          [
            118499.71,
            485604.185
          ],
          [
            118517.911,
            485604.455
          ],
          [
            118533.559,
            485604.569
          ],
          [
            118534.29,
            485604.595
          ],
          [
            118565.464,
            485605.077
          ],
          [
            118565.554,
            485600.034
          ],
          [
            118568.528,
            485599.944
          ],
          [
            118577.718,
            485599.946
          ],
          [
            118593.016,
            485604.734
          ],
          [
            118600.726,
            485604.549
          ],
          [
            118615.327,
            485604.197
          ],
          [
            118635.798,
            485603.577
          ],
          [
            118662.917,
            485602.909
          ],
          [
            118669.688,
            485602.742
          ],
          [
            118673.278,
            485616.049
          ],
          [
            118664.468,
            485614.908
          ],
          [
            118657.608,
            485614.898
          ],
          [
            118645.394,
            485614.88
          ],
          [
            118645.889,
            485618.459
          ],
          [
            118646.027,
            485619.474
          ],
          [
            118646.797,
            485625.149
          ],
          [
            118644.647,
            485624.751
          ],
          [
            118631.255,
            485624.751
          ],
          [
            118607.802,
            485624.456
          ],
          [
            118604.527,
            485624.376
          ],
          [
            118596.069,
            485624.363
          ],
          [
            118575.702,
            485624.273
          ],
          [
            118563.37,
            485620.355
          ],
          [
            118553.908,
            485620.355
          ],
          [
            118553.949,
            485625.162
          ],
          [
            118549.368,
            485625.145
          ],
          [
            118544.357,
            485625.126
          ],
          [
            118470.151,
            485624.848
          ],
          [
            118446.49,
            485624.759
          ],
          [
            118436.559,
            485624.752
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Andreas Schelfhoutstraat",
  "omschrijving": "Schilder (1787-1870) van landschappen en wintergezichten. De straat kwam onder de naam Bosboomstraat (Rb. Sloten 21-11-1905) binnen de grenzen van Amsterdam, maar deze naam werd gewijzigd om verwarring te voorkomen met de naar zijn echtgenote genoemde Bosboom-Toussaintstraat.",
  "naam_17_posities": "A SCHELFHOUTSTR",
  "naam_24_posities": "Andreas Schelfhoutstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 165,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002712"
  },
  "bbox": [
    118348.048,
    485599.944,
    118673.278,
    485625.563
  ],
  "dataset": "bag"
}