OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002713/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002713/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Andries Snoekstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002713",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002713",
  "openbare_ruimte_code": "02321",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.458431Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            117191.627,
            485216.025
          ],
          [
            117191.674,
            485221.581
          ],
          [
            117191.749,
            485230.454
          ],
          [
            117185.814,
            485230.382
          ],
          [
            117185.762,
            485225.783
          ],
          [
            117180.423,
            485225.72
          ],
          [
            117133.855,
            485225.178
          ],
          [
            117098.253,
            485224.479
          ],
          [
            117079.94,
            485224.378
          ],
          [
            117071.986,
            485224.372
          ],
          [
            117011.651,
            485223.523
          ],
          [
            116996.075,
            485223.304
          ],
          [
            116977.343,
            485223.04
          ],
          [
            116970.357,
            485222.863
          ],
          [
            116899.941,
            485222.863
          ],
          [
            116875.696,
            485222.864
          ],
          [
            116875.767,
            485216.09
          ],
          [
            116875.778,
            485215.067
          ],
          [
            116875.808,
            485212.236
          ],
          [
            116875.853,
            485208.011
          ],
          [
            116875.862,
            485207.118
          ],
          [
            116884.48,
            485207.018
          ],
          [
            116895.288,
            485207.018
          ],
          [
            116899.783,
            485206.961
          ],
          [
            116904.177,
            485206.905
          ],
          [
            116911.617,
            485206.811
          ],
          [
            116913.166,
            485207.978
          ],
          [
            116980.077,
            485208.63
          ],
          [
            116984.845,
            485208.676
          ],
          [
            116985.016,
            485208.475
          ],
          [
            116987.747,
            485205.269
          ],
          [
            116995.152,
            485205.169
          ],
          [
            117006.467,
            485205.187
          ],
          [
            117009.911,
            485205.193
          ],
          [
            117013.613,
            485208.299
          ],
          [
            117013.925,
            485208.598
          ],
          [
            117014.815,
            485209.451
          ],
          [
            117086.764,
            485210.102
          ],
          [
            117128.727,
            485209.751
          ],
          [
            117191.58,
            485210.438
          ],
          [
            117191.627,
            485216.025
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Andries Snoekstraat",
  "omschrijving": "Acteur (1766-1829). In de bloeitijd van het Nederlandse toneel tot 1820 een dominerende figuur, samen met Majofski en Wattier.",
  "naam_17_posities": "A SNOEKSTR",
  "naam_24_posities": "Andries Snoekstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 67,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002713"
  },
  "bbox": [
    116875.696,
    485205.169,
    117191.749,
    485230.454
  ],
  "dataset": "bag"
}