OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002717/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002717/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Anemoonstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002717",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002717",
  "openbare_ruimte_code": "02372",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.197035Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122443.474,
            488922.247
          ],
          [
            122437.638,
            488924.88
          ],
          [
            122429.622,
            488928.496
          ],
          [
            122424.57,
            488917.936
          ],
          [
            122434.083,
            488913.977
          ],
          [
            122442.56,
            488910.45
          ],
          [
            122450.569,
            488907.117
          ],
          [
            122465.741,
            488878.799
          ],
          [
            122474.611,
            488883.994
          ],
          [
            122458.125,
            488915.669
          ],
          [
            122450.35,
            488919.144
          ],
          [
            122443.474,
            488922.247
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            122351.44,
            488935.83
          ],
          [
            122366.3,
            488940.21
          ],
          [
            122371.39,
            488940.61
          ],
          [
            122379.908,
            488936.996
          ],
          [
            122387.283,
            488933.867
          ],
          [
            122396.901,
            488929.786
          ],
          [
            122401.533,
            488940.536
          ],
          [
            122393.23,
            488944.02
          ],
          [
            122383.959,
            488947.694
          ],
          [
            122372.59,
            488952.2
          ],
          [
            122366.67,
            488951.93
          ],
          [
            122349.15,
            488946.72
          ],
          [
            122339.07,
            488945.651
          ],
          [
            122329.719,
            488942.899
          ],
          [
            122330.826,
            488938.509
          ],
          [
            122332.883,
            488930.356
          ],
          [
            122343.13,
            488933.4
          ],
          [
            122351.44,
            488935.83
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Anemoonstraat",
  "omschrijving": "Plant, behorende tot de familie van de ranonkels. ",
  "naam_17_posities": "ANEMOONSTR",
  "naam_24_posities": "Anemoonstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 56,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002717"
  },
  "bbox": [
    122329.719,
    488878.799,
    122474.611,
    488952.2
  ],
  "dataset": "bag"
}