OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002718/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002718/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Anjeliersstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002718",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002718",
  "openbare_ruimte_code": "02402",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.049345Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120445.022,
            487805.962
          ],
          [
            120438.569,
            487803.744
          ],
          [
            120431.465,
            487801.303
          ],
          [
            120383.148,
            487784.699
          ],
          [
            120379.34,
            487774.539
          ],
          [
            120437.6,
            487794.65
          ],
          [
            120448.476,
            487798.404
          ],
          [
            120448.445,
            487798.422
          ],
          [
            120463.088,
            487803.517
          ],
          [
            120468.88,
            487805.533
          ],
          [
            120495.13,
            487814.496
          ],
          [
            120500.295,
            487816.259
          ],
          [
            120505.238,
            487817.947
          ],
          [
            120570.185,
            487840.123
          ],
          [
            120576.219,
            487842.183
          ],
          [
            120576.502,
            487842.267
          ],
          [
            120583.137,
            487844.224
          ],
          [
            120706.231,
            487886.089
          ],
          [
            120712.996,
            487889.104
          ],
          [
            120809.817,
            487922.045
          ],
          [
            120816.756,
            487924.405
          ],
          [
            120872.915,
            487943.512
          ],
          [
            120874.065,
            487942.592
          ],
          [
            120874.548,
            487943.531
          ],
          [
            120879.321,
            487952.799
          ],
          [
            120858.388,
            487945.44
          ],
          [
            120813.602,
            487930.018
          ],
          [
            120807.766,
            487928.072
          ],
          [
            120780.268,
            487918.638
          ],
          [
            120776.462,
            487917.402
          ],
          [
            120710.993,
            487895.0
          ],
          [
            120704.031,
            487892.564
          ],
          [
            120580.633,
            487850.794
          ],
          [
            120573.738,
            487849.795
          ],
          [
            120545.912,
            487840.437
          ],
          [
            120529.386,
            487834.88
          ],
          [
            120519.427,
            487831.531
          ],
          [
            120460.246,
            487811.194
          ],
          [
            120456.809,
            487810.013
          ],
          [
            120448.429,
            487807.133
          ],
          [
            120445.022,
            487805.962
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Anjeliersstraat",
  "omschrijving": "Bloem, behorende tot de anjerfamilie. ",
  "naam_17_posities": "ANJELIERSSTR",
  "naam_24_posities": "Anjeliersstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 380,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002718"
  },
  "bbox": [
    120379.34,
    487774.539,
    120879.321,
    487952.799
  ],
  "dataset": "bag"
}