OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002721/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002721/"
    }
  },
  "_display": "Anna van Burenstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002721",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002721",
  "openbare_ruimte_code": "02437",
  "date_modified": "2019-08-20T22:26:03.800537Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119080.349,
            488194.939
          ],
          [
            119093.164,
            488208.025
          ],
          [
            119085.68,
            488215.191
          ],
          [
            119084.407,
            488216.41
          ],
          [
            119068.038,
            488232.083
          ],
          [
            119073.265,
            488237.543
          ],
          [
            119091.016,
            488220.754
          ],
          [
            119095.593,
            488216.381
          ],
          [
            119098.566,
            488213.541
          ],
          [
            119105.075093737,
            488220.978567973
          ],
          [
            119123.259,
            488203.589
          ],
          [
            119116.678,
            488196.726
          ],
          [
            119107.639,
            488187.299
          ],
          [
            119120.069,
            488130.269
          ],
          [
            119095.659,
            488124.909
          ],
          [
            119080.349,
            488194.939
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Anna van Burenstraat",
  "omschrijving": "Eerste echtgenote van prins Willem van Oranje (1533-1558). ",
  "naam_17_posities": "A V BURENSTR",
  "naam_24_posities": "Anna van Burenstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 93,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002721"
  },
  "bbox": [
    119068.038,
    488124.909,
    119123.259,
    488237.543
  ],
  "dataset": "bag"
}