OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002726/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002726/"
    }
  },
  "_display": "Antarusstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002726",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002726",
  "openbare_ruimte_code": "02518",
  "date_modified": "2020-07-01T22:25:08.177256Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120909.606,
            491576.427
          ],
          [
            120909.211,
            491580.126
          ],
          [
            120910.529,
            491582.107
          ],
          [
            120915.933,
            491588.447
          ],
          [
            120949.367,
            491631.577
          ],
          [
            120948.316,
            491632.391
          ],
          [
            120944.355,
            491635.462
          ],
          [
            120938.27,
            491640.179
          ],
          [
            120921.061,
            491618.134
          ],
          [
            120912.87,
            491624.537
          ],
          [
            120904.234,
            491613.276
          ],
          [
            120912.287,
            491606.893
          ],
          [
            120904.386,
            491596.862
          ],
          [
            120899.904,
            491590.554
          ],
          [
            120896.865,
            491586.906
          ],
          [
            120900.537,
            491583.886
          ],
          [
            120909.606,
            491576.427
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Antarusstraat",
  "omschrijving": "Naam van een ster. ",
  "naam_17_posities": "ANTARUSSTR",
  "naam_24_posities": "Antarusstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 11,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002726"
  },
  "bbox": [
    120896.865,
    491576.427,
    120949.367,
    491640.179
  ],
  "dataset": "bag"
}