OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002730/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002730/"
    }
  },
  "_display": "Antillenstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002730",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002730",
  "openbare_ruimte_code": "02550",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.415335Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            118434.585,
            485847.784
          ],
          [
            118476.438,
            485848.308
          ],
          [
            118487.368,
            485848.445
          ],
          [
            118535.321,
            485849.045
          ],
          [
            118535.494,
            485859.68
          ],
          [
            118535.697,
            485872.18
          ],
          [
            118489.613,
            485871.474
          ],
          [
            118489.485,
            485872.373
          ],
          [
            118489.085,
            485895.06
          ],
          [
            118488.868,
            485907.436
          ],
          [
            118476.842,
            485907.543
          ],
          [
            118476.421,
            485907.547
          ],
          [
            118467.472,
            485907.626
          ],
          [
            118446.318,
            485907.335
          ],
          [
            118433.532,
            485907.16
          ],
          [
            118433.753,
            485898.663
          ],
          [
            118433.785,
            485897.455
          ],
          [
            118434.044,
            485887.502
          ],
          [
            118434.224,
            485877.775
          ],
          [
            118434.536,
            485851.859
          ],
          [
            118434.585,
            485847.784
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Antillenstraat",
  "omschrijving": "Eilandengroep in de Caribische Zee, in het bijzonder de zes eilanden die samen de Nederlandse Antillen vormen. ",
  "naam_17_posities": "ANTILLENSTR",
  "naam_24_posities": "Antillenstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 161,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002730"
  },
  "bbox": [
    118433.532,
    485847.784,
    118535.697,
    485907.626
  ],
  "dataset": "bag"
}