OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002734/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002734/"
    }
  },
  "_display": "Anton Waldorpstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002734",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002734",
  "openbare_ruimte_code": "02593",
  "date_modified": "2020-07-01T22:25:08.548221Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            117773.346,
            486120.046
          ],
          [
            117774.184,
            486097.159
          ],
          [
            117774.854,
            486078.846
          ],
          [
            117779.792,
            486078.912
          ],
          [
            117779.745,
            486082.477
          ],
          [
            117784.682,
            486082.542
          ],
          [
            117815.94,
            486082.956
          ],
          [
            117828.906,
            486083.128
          ],
          [
            117848.619,
            486083.389
          ],
          [
            117848.679,
            486078.859
          ],
          [
            117854.137,
            486079.1
          ],
          [
            117854.054,
            486089.418
          ],
          [
            117868.53,
            486089.561
          ],
          [
            117887.973,
            486089.627
          ],
          [
            117908.812,
            486089.771
          ],
          [
            117908.624,
            486102.206
          ],
          [
            117868.441,
            486101.897
          ],
          [
            117862.576,
            486101.741
          ],
          [
            117827.457,
            486100.72
          ],
          [
            117827.36,
            486109.869
          ],
          [
            117827.292,
            486116.29
          ],
          [
            117827.243,
            486120.918
          ],
          [
            117827.107,
            486133.707
          ],
          [
            117826.29,
            486210.859
          ],
          [
            117826.241,
            486215.44
          ],
          [
            117822.242,
            486215.42
          ],
          [
            117788.851,
            486215.066
          ],
          [
            117784.638,
            486215.021
          ],
          [
            117784.903,
            486131.419
          ],
          [
            117772.931,
            486131.381
          ],
          [
            117773.322,
            486120.688
          ],
          [
            117773.346,
            486120.046
          ]
        ],
        [
          [
            117800.451,
            486116.404
          ],
          [
            117800.356,
            486101.224
          ],
          [
            117780.834,
            486100.941
          ],
          [
            117780.259,
            486113.083
          ],
          [
            117792.204,
            486113.273
          ],
          [
            117792.204,
            486116.214
          ],
          [
            117800.451,
            486116.404
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Anton Waldorpstraat",
  "omschrijving": "Schilder (1803-1866), vertegenwoordiger van de realistische school. Schilderde landschappen, interieurs en portretten.",
  "naam_17_posities": "A WALDORPSTR",
  "naam_24_posities": "Anton Waldorpstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 172,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002734"
  },
  "bbox": [
    117772.931,
    486078.846,
    117908.812,
    486215.44
  ],
  "dataset": "bag"
}