OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002735/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002735/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Antonie Heinsiusstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002735",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002735",
  "openbare_ruimte_code": "02607",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.277098Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120129.298,
            488181.08
          ],
          [
            120118.926,
            488178.583
          ],
          [
            120103.192,
            488175.537
          ],
          [
            120103.844,
            488173.128
          ],
          [
            120099.311,
            488171.727
          ],
          [
            120098.365,
            488174.958
          ],
          [
            120091.158,
            488173.935
          ],
          [
            120084.831,
            488162.067
          ],
          [
            120083.245,
            488156.105
          ],
          [
            120117.201,
            488166.364
          ],
          [
            120195.122,
            488189.907
          ],
          [
            120196.153,
            488190.219
          ],
          [
            120205.111,
            488192.925
          ],
          [
            120206.218,
            488193.26
          ],
          [
            120213.295,
            488195.398
          ],
          [
            120207.534,
            488215.428
          ],
          [
            120189.804,
            488204.263
          ],
          [
            120175.459,
            488196.673
          ],
          [
            120159.326,
            488189.668
          ],
          [
            120150.719,
            488186.938
          ],
          [
            120145.218,
            488185.323
          ],
          [
            120144.583,
            488187.531
          ],
          [
            120142.891,
            488193.424
          ],
          [
            120146.739,
            488194.53
          ],
          [
            120145.318,
            488199.474
          ],
          [
            120144.214,
            488199.074
          ],
          [
            120126.126,
            488193.153
          ],
          [
            120128.808,
            488182.946
          ],
          [
            120129.298,
            488181.08
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Antonie Heinsiusstraat",
  "omschrijving": "Pensionaris van Delft, later raadpensionaris (1641-1720). Grote steun van prins Willem III tijdens diens stadhouderschap.",
  "naam_17_posities": "A HEINSIUSSTR",
  "naam_24_posities": "Antonie Heinsiusstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 37,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002735"
  },
  "bbox": [
    120083.245,
    488156.105,
    120213.295,
    488215.428
  ],
  "dataset": "bag"
}