OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002740/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002740/"
    }
  },
  "_display": "Aragohof",
  "sleutelverzendend": "03630000002740",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002740",
  "openbare_ruimte_code": "02666",
  "date_modified": "2020-07-01T22:25:08.454521Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124515.432,
            484835.576
          ],
          [
            124522.642,
            484825.119
          ],
          [
            124528.076,
            484829.995
          ],
          [
            124535.009,
            484836.372
          ],
          [
            124570.996,
            484798.168
          ],
          [
            124618.509,
            484842.344
          ],
          [
            124613.62,
            484847.286
          ],
          [
            124609.595,
            484851.355
          ],
          [
            124591.96,
            484835.017
          ],
          [
            124567.947,
            484859.669
          ],
          [
            124564.826,
            484856.804
          ],
          [
            124588.241,
            484831.572
          ],
          [
            124574.632,
            484818.963
          ],
          [
            124572.664,
            484818.682
          ],
          [
            124569.76,
            484818.682
          ],
          [
            124567.558,
            484820.23
          ],
          [
            124547.868,
            484841.237
          ],
          [
            124540.092,
            484849.02
          ],
          [
            124535.074,
            484853.93
          ],
          [
            124516.724,
            484836.577
          ],
          [
            124515.432,
            484835.576
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Aragohof",
  "omschrijving": "Dominique F.J. Arago (1786-1853), Frans natuur- en sterrenkundige, ontdekker van het elektromagnetisme. ",
  "naam_17_posities": "ARAGOHOF",
  "naam_24_posities": "Aragohof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 45,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002740"
  },
  "bbox": [
    124515.432,
    484798.168,
    124618.509,
    484859.669
  ],
  "dataset": "bag"
}