OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002741/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002741/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Arcellastraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002741",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002741",
  "openbare_ruimte_code": "02674",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.283857Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122174.726,
            492425.277
          ],
          [
            122174.372,
            492426.275
          ],
          [
            122174.452,
            492427.967
          ],
          [
            122175.097,
            492430.869
          ],
          [
            122177.184,
            492435.488
          ],
          [
            122210.999,
            492535.108
          ],
          [
            122211.906,
            492536.581
          ],
          [
            122213.026,
            492537.551
          ],
          [
            122214.369,
            492538.372
          ],
          [
            122202.029,
            492537.819
          ],
          [
            122203.456,
            492537.227
          ],
          [
            122204.501,
            492536.252
          ],
          [
            122205.128,
            492534.824
          ],
          [
            122205.024,
            492532.7
          ],
          [
            122204.557,
            492530.934
          ],
          [
            122168.564,
            492432.612
          ],
          [
            122167.089,
            492431.01
          ],
          [
            122165.486,
            492429.934
          ],
          [
            122163.62,
            492429.451
          ],
          [
            122174.726,
            492425.277
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Arcellastraat",
  "omschrijving": "Een met een schaal omgeven microscopisch klein waterdiertje. ",
  "naam_17_posities": "ARCELLASTR",
  "naam_24_posities": "Arcellastraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 19,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002741"
  },
  "bbox": [
    122163.62,
    492425.277,
    122214.369,
    492538.372
  ],
  "dataset": "bag"
}