OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002750/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002750/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Argonautenstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002750",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002750",
  "openbare_ruimte_code": "02798",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.558317Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119101.049,
            484111.629
          ],
          [
            119107.599,
            484080.839
          ],
          [
            119148.694,
            484089.585
          ],
          [
            119151.579,
            484090.199
          ],
          [
            119166.339,
            484093.323
          ],
          [
            119162.883,
            484109.649
          ],
          [
            119162.735,
            484110.348
          ],
          [
            119167.635,
            484111.386
          ],
          [
            119208.224,
            484119.977
          ],
          [
            119229.251,
            484124.428
          ],
          [
            119257.288,
            484130.363
          ],
          [
            119262.309,
            484131.426
          ],
          [
            119265.246,
            484132.048
          ],
          [
            119269.732,
            484132.998
          ],
          [
            119273.629,
            484133.641
          ],
          [
            119284.617,
            484135.453
          ],
          [
            119328.589,
            484144.759
          ],
          [
            119325.779,
            484159.489
          ],
          [
            119101.049,
            484111.629
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            118989.347,
            484070.926
          ],
          [
            118992.458,
            484056.315
          ],
          [
            119092.939,
            484077.709
          ],
          [
            119089.782,
            484092.36
          ],
          [
            119011.225,
            484075.595
          ],
          [
            119009.879,
            484081.903
          ],
          [
            119008.886,
            484086.555
          ],
          [
            119004.154,
            484085.532
          ],
          [
            119005.19,
            484080.675
          ],
          [
            119006.49,
            484074.585
          ],
          [
            119000.055,
            484073.211
          ],
          [
            118989.347,
            484070.926
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Argonautenstraat",
  "omschrijving": "Griekse zeehelden die op het schip Argo uitvoeren om het Gulden Vlies te halen. ",
  "naam_17_posities": "ARGONAUTENSTR",
  "naam_24_posities": "Argonautenstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 235,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002750"
  },
  "bbox": [
    118989.347,
    484056.315,
    119328.589,
    484159.489
  ],
  "dataset": "bag"
}