OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002753/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002753/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Arij Prinsstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002753",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002753",
  "openbare_ruimte_code": "02844",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.551928Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116775.622,
            487840.852
          ],
          [
            116774.625,
            487835.068
          ],
          [
            116735.922,
            487845.325
          ],
          [
            116734.069,
            487841.678
          ],
          [
            116741.95,
            487839.589
          ],
          [
            116770.434,
            487832.04
          ],
          [
            116769.088,
            487826.96
          ],
          [
            116783.551,
            487823.085
          ],
          [
            116780.693,
            487837.777
          ],
          [
            116779.508,
            487843.867
          ],
          [
            116748.19,
            487860.95
          ],
          [
            116745.865,
            487862.964
          ],
          [
            116745.407,
            487863.633
          ],
          [
            116742.403,
            487857.877
          ],
          [
            116745.646,
            487857.173
          ],
          [
            116775.622,
            487840.852
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Arij Prinsstraat",
  "omschrijving": "Industrieel en schrijver (1860-1922), publiceerde aanvankelijk onder het pseudoniem Cooplandt. Schreef naturalistische schetsen, later middeleeuwse fantasieën.",
  "naam_17_posities": "A PRINSSTR",
  "naam_24_posities": "Arij Prinsstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 10,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000002753"
  },
  "bbox": [
    116734.069,
    487823.085,
    116783.551,
    487863.633
  ],
  "dataset": "bag"
}