OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002756/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002756/"
    }
  },
  "_display": "Arondeusstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002756",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002756",
  "openbare_ruimte_code": "02895",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.355332Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116794.613,
            488601.129
          ],
          [
            116794.398,
            488612.15
          ],
          [
            116794.209,
            488621.857
          ],
          [
            116788.165,
            488626.033
          ],
          [
            116788.593,
            488624.36
          ],
          [
            116788.653,
            488622.724
          ],
          [
            116788.793,
            488614.604
          ],
          [
            116788.632,
            488613.546
          ],
          [
            116788.204,
            488612.029
          ],
          [
            116786.928,
            488597.498
          ],
          [
            116787.544,
            488564.563
          ],
          [
            116787.691,
            488556.688
          ],
          [
            116784.296,
            488524.312
          ],
          [
            116784.436,
            488516.799
          ],
          [
            116788.439,
            488516.714
          ],
          [
            116788.812,
            488496.755
          ],
          [
            116796.842,
            488496.965
          ],
          [
            116800.84,
            488497.07
          ],
          [
            116795.946,
            488542.685
          ],
          [
            116795.787,
            488550.784
          ],
          [
            116795.668,
            488556.846
          ],
          [
            116795.638,
            488564.708
          ],
          [
            116795.303,
            488565.722
          ],
          [
            116794.613,
            488601.129
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            116797.771,
            488449.978
          ],
          [
            116801.77,
            488450.087
          ],
          [
            116842.172,
            488451.188
          ],
          [
            116842.078,
            488455.187
          ],
          [
            116797.693,
            488453.978
          ],
          [
            116797.237,
            488477.322
          ],
          [
            116787.179,
            488477.13
          ],
          [
            116788.569,
            488406.73
          ],
          [
            116788.667,
            488401.749
          ],
          [
            116798.71,
            488401.946
          ],
          [
            116798.294,
            488423.237
          ],
          [
            116802.378,
            488423.318
          ],
          [
            116842.391,
            488424.109
          ],
          [
            116842.8,
            488428.119
          ],
          [
            116798.216,
            488427.238
          ],
          [
            116797.771,
            488449.978
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Arondeusstraat",
  "omschrijving": "Willem Arondeus (1894-1943), schilder en graficus. Actief in het verzet tijdens de Duitse bezetting, gefusilleerd te Haarlem. Hij had onder meer een groot aandeel in de organisatie van de overval op het Bevolkingsregister in 1943. ",
  "naam_17_posities": "ARONDEUSSTR",
  "naam_24_posities": "Arondeusstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 41,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002756"
  },
  "bbox": [
    116784.296,
    488401.749,
    116842.8,
    488626.033
  ],
  "dataset": "bag"
}