OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002759/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002759/"
    }
  },
  "_display": "Asingaborg",
  "sleutelverzendend": "03630000002759",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002759",
  "openbare_ruimte_code": "02933",
  "date_modified": "2020-07-01T22:25:08.524470Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119793.814,
            482959.899
          ],
          [
            119800.647,
            482959.4
          ],
          [
            119801.086,
            483056.164
          ],
          [
            119801.124,
            483064.437
          ],
          [
            119801.015,
            483080.064
          ],
          [
            119800.887,
            483093.571
          ],
          [
            119800.96,
            483112.002
          ],
          [
            119774.109,
            483111.579
          ],
          [
            119774.048,
            483094.923
          ],
          [
            119776.6,
            483094.914
          ],
          [
            119776.571,
            483086.749
          ],
          [
            119776.543,
            483078.955
          ],
          [
            119748.236,
            483078.834
          ],
          [
            119748.265,
            483086.85
          ],
          [
            119737.001,
            483086.89
          ],
          [
            119737.089,
            483111.714
          ],
          [
            119719.215,
            483113.456
          ],
          [
            119719.183,
            483102.126
          ],
          [
            119714.34,
            483102.149
          ],
          [
            119714.103,
            483053.219
          ],
          [
            119722.186,
            483053.18
          ],
          [
            119730.269,
            483053.141
          ],
          [
            119735.986,
            483053.118
          ],
          [
            119735.991,
            483054.262
          ],
          [
            119736.038,
            483064.665
          ],
          [
            119762.276,
            483064.548
          ],
          [
            119773.209,
            483064.499
          ],
          [
            119772.848,
            482983.84
          ],
          [
            119770.163,
            482983.852
          ],
          [
            119770.135,
            482977.738
          ],
          [
            119766.166,
            482977.756
          ],
          [
            119758.799,
            482977.789
          ],
          [
            119725.772,
            482977.937
          ],
          [
            119725.687,
            482964.844
          ],
          [
            119692.31,
            482964.941
          ],
          [
            119692.292,
            482960.354
          ],
          [
            119726.869,
            482960.199
          ],
          [
            119793.814,
            482959.899
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Asingaborg",
  "omschrijving": "Zeventiende-eeuws kasteel bij Middelstum (Groningen), gerestaureerd in 1926. ",
  "naam_17_posities": "ASINGABORG",
  "naam_24_posities": "Asingaborg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 132,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002759"
  },
  "bbox": [
    119692.292,
    482959.4,
    119801.124,
    483113.456
  ],
  "dataset": "bag"
}