OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002766/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002766/"
    }
  },
  "_display": "August Vermeylenstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002766",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002766",
  "openbare_ruimte_code": "03042",
  "date_modified": "2020-07-01T22:25:08.168977Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            117261.907,
            487252.658
          ],
          [
            117266.847,
            487258.669
          ],
          [
            117267.151,
            487260.799
          ],
          [
            117270.343,
            487273.428
          ],
          [
            117271.407,
            487276.928
          ],
          [
            117272.623,
            487279.058
          ],
          [
            117274.447,
            487281.189
          ],
          [
            117280.831,
            487287.427
          ],
          [
            117295.861,
            487303.057
          ],
          [
            117297.978,
            487305.258
          ],
          [
            117303.468,
            487303.767
          ],
          [
            117356.503,
            487289.359
          ],
          [
            117360.571,
            487288.264
          ],
          [
            117365.311,
            487305.872
          ],
          [
            117384.844,
            487378.946
          ],
          [
            117368.328,
            487374.745
          ],
          [
            117365.745,
            487365.007
          ],
          [
            117362.705,
            487365.768
          ],
          [
            117361.468,
            487360.939
          ],
          [
            117315.895,
            487373.169
          ],
          [
            117304.59,
            487376.203
          ],
          [
            117301.945,
            487376.913
          ],
          [
            117303.605,
            487382.665
          ],
          [
            117301.173,
            487383.274
          ],
          [
            117303.469,
            487391.95
          ],
          [
            117296.917,
            487395.142
          ],
          [
            117295.495,
            487390.102
          ],
          [
            117299.902,
            487388.884
          ],
          [
            117295.039,
            487371.082
          ],
          [
            117302.638,
            487368.799
          ],
          [
            117290.648,
            487323.954
          ],
          [
            117286.43,
            487308.179
          ],
          [
            117285.588,
            487305.031
          ],
          [
            117284.373,
            487301.075
          ],
          [
            117288.02,
            487300.162
          ],
          [
            117270.541,
            487282.969
          ],
          [
            117266.589,
            487279.012
          ],
          [
            117265.221,
            487276.73
          ],
          [
            117264.005,
            487273.078
          ],
          [
            117261.573,
            487264.557
          ],
          [
            117258.654,
            487253.518
          ],
          [
            117261.907,
            487252.658
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "August Vermeylenstraat",
  "omschrijving": "Vlaams letterkundige (1872-1945), hoogleraar te Gent en stichter van het maandblad 'Van nu en straks'. Schreef 'Overzicht van de nieuwe Vlaamse letteren'.",
  "naam_17_posities": "A VERMEYLENSTR",
  "naam_24_posities": "August Vermeylenstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 22,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002766"
  },
  "bbox": [
    117258.654,
    487252.658,
    117384.844,
    487395.142
  ],
  "dataset": "bag"
}