OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002767/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002767/"
    }
  },
  "_display": "Aurikelstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002767",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002767",
  "openbare_ruimte_code": "03050",
  "date_modified": "2019-08-20T22:26:04.214718Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123008.92,
            489845.95
          ],
          [
            122997.62,
            489849.86
          ],
          [
            123011.592,
            489890.239
          ],
          [
            123014.814,
            489900.399
          ],
          [
            123018.23,
            489911.17
          ],
          [
            123018.337,
            489911.507
          ],
          [
            123015.99,
            489921.96
          ],
          [
            123004.67,
            489971.96
          ],
          [
            123008.214,
            489975.061
          ],
          [
            123014.91,
            489980.92
          ],
          [
            123031.03,
            489909.84
          ],
          [
            123026.389,
            489896.43
          ],
          [
            123022.918,
            489886.4
          ],
          [
            123008.92,
            489845.95
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            122999.149,
            489996.299
          ],
          [
            122987.819,
            490046.279
          ],
          [
            122986.625,
            490051.585
          ],
          [
            122985.43,
            490056.89
          ],
          [
            122978.678,
            490058.596
          ],
          [
            122975.662,
            490064.709
          ],
          [
            122973.645,
            490068.796
          ],
          [
            122971.029,
            490074.099
          ],
          [
            122966.748,
            490078.451
          ],
          [
            122945.5,
            490100.052
          ],
          [
            122941.068,
            490104.558
          ],
          [
            122943.988,
            490107.623
          ],
          [
            122946.662,
            490110.43
          ],
          [
            122949.556,
            490113.468
          ],
          [
            122952.735,
            490110.069
          ],
          [
            122982.722,
            490078.01
          ],
          [
            122988.021,
            490072.345
          ],
          [
            122996.235,
            490063.563
          ],
          [
            123012.259,
            489992.589
          ],
          [
            123003.698,
            489995.012
          ],
          [
            122999.149,
            489996.299
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Aurikelstraat",
  "omschrijving": "Sierplant, een primulasoort. ",
  "naam_17_posities": "AURIKELSTR",
  "naam_24_posities": "Aurikelstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 129,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002767"
  },
  "bbox": [
    122941.068,
    489845.95,
    123031.03,
    490113.468
  ],
  "dataset": "bag"
}