OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000002940/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000002940/"
    }
  },
  "_display": "Binnen Brouwersstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000002940",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000002940",
  "openbare_ruimte_code": "04561",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.139372Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121173.202,
            488104.958
          ],
          [
            121187.958,
            488130.731
          ],
          [
            121217.024,
            488181.499
          ],
          [
            121208.326,
            488187.75
          ],
          [
            121176.202,
            488130.909
          ],
          [
            121163.804,
            488108.972
          ],
          [
            121173.202,
            488104.958
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Binnen Brouwersstraat",
  "omschrijving": "Naar de vele bierbrouwerijen die in de zestiende en zeventiende eeuw in deze buurt waren te vinden. De aanduiding Binnen en Buiten houdt verband met de ligging ten opzichte van de Haarlemmerdijk. ",
  "naam_17_posities": "BINN BROUWERSSTR",
  "naam_24_posities": "Binnen Brouwersstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 82,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000002940"
  },
  "bbox": [
    121163.804,
    488104.958,
    121217.024,
    488187.75
  ],
  "dataset": "bag"
}