OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003300/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003300/"
    }
  },
  "_display": "Douwes Dekkerstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003300",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003300",
  "openbare_ruimte_code": "09822",
  "date_modified": "2020-07-01T22:25:08.226682Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119501.242,
            486897.69
          ],
          [
            119487.989,
            486936.854
          ],
          [
            119486.109,
            486942.412
          ],
          [
            119485.677,
            486943.688
          ],
          [
            119482.259,
            486953.789
          ],
          [
            119476.379,
            486949.646
          ],
          [
            119470.579,
            486945.559
          ],
          [
            119474.556,
            486936.719
          ],
          [
            119474.211,
            486927.332
          ],
          [
            119479.652,
            486910.086
          ],
          [
            119480.796,
            486909.018
          ],
          [
            119481.733,
            486907.215
          ],
          [
            119488.074,
            486890.834
          ],
          [
            119489.999,
            486886.733
          ],
          [
            119493.2,
            486879.914
          ],
          [
            119513.427,
            486827.259
          ],
          [
            119522.442,
            486829.872
          ],
          [
            119511.625,
            486856.028
          ],
          [
            119505.284,
            486872.091
          ],
          [
            119510.821,
            486874.276
          ],
          [
            119506.659,
            486884.852
          ],
          [
            119501.242,
            486897.69
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Douwes Dekkerstraat",
  "omschrijving": "Eduard Douwes Dekker (1820-1887), pseudoniem Multatuli. Een Amsterdammer, die in 1838 naar de Oost trok waar hij bestuursambtenaar werd, wegens een conflict ontslag nam, en zich daarna aan de letteren wijdde. Voorloper van de Tachtigers. Hij schreef onder andere 'Max Havelaar' en 'Woutertje Pieterse'. In zijn geboortehuis aan de Korsjespoortsteeg is het Multatuli-museum gehuisvest.",
  "naam_17_posities": "D DEKKERSTR",
  "naam_24_posities": "Douwes Dekkerstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 71,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003300"
  },
  "bbox": [
    119470.579,
    486827.259,
    119522.442,
    486953.789
  ],
  "dataset": "bag"
}