OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003313/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003313/"
    }
  },
  "_display": "Drusiushof",
  "sleutelverzendend": "03630000003313",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003313",
  "openbare_ruimte_code": "10227",
  "date_modified": "2020-07-01T22:25:08.196960Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116957.607,
            485927.133
          ],
          [
            116966.351,
            485927.183
          ],
          [
            116966.598,
            485903.734
          ],
          [
            116966.902,
            485874.902
          ],
          [
            117015.57,
            485875.49
          ],
          [
            117015.51,
            485881.964
          ],
          [
            117015.44,
            485889.51
          ],
          [
            117006.634,
            485889.415
          ],
          [
            116979.121,
            485889.066
          ],
          [
            116979.015,
            485903.736
          ],
          [
            116978.782,
            485936.144
          ],
          [
            116946.512,
            485936.001
          ],
          [
            116947.006,
            485929.443
          ],
          [
            116947.191,
            485926.99
          ],
          [
            116957.607,
            485927.133
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Drusiushof",
  "omschrijving": "Joannes van den Driesse of Drusius (1550-1600), oriëntalist. Hoogleraar in Nederland en Engeland.",
  "naam_17_posities": "DRUSIUSHOF",
  "naam_24_posities": "Drusiushof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 21,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003313"
  },
  "bbox": [
    116946.512,
    485874.902,
    117015.57,
    485936.144
  ],
  "dataset": "bag"
}