OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003327/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003327/"
    }
  },
  "_display": "Hajo Brugmanshof",
  "sleutelverzendend": "03630000003327",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003327",
  "openbare_ruimte_code": "14052",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.041335Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124003.403,
            485781.617
          ],
          [
            123999.441,
            485780.261
          ],
          [
            123981.719,
            485774.2
          ],
          [
            123976.168,
            485772.302
          ],
          [
            123955.256,
            485765.149
          ],
          [
            123954.112,
            485760.369
          ],
          [
            123977.279,
            485768.747
          ],
          [
            123982.955,
            485753.054
          ],
          [
            123959.788,
            485744.676
          ],
          [
            123961.615,
            485738.816
          ],
          [
            123984.782,
            485747.194
          ],
          [
            123990.458,
            485731.501
          ],
          [
            123967.291,
            485723.123
          ],
          [
            123968.923,
            485717.603
          ],
          [
            123992.212,
            485725.991
          ],
          [
            123997.961,
            485709.704
          ],
          [
            124003.956,
            485711.635
          ],
          [
            123998.113,
            485728.036
          ],
          [
            123996.155,
            485733.531
          ],
          [
            123990.554,
            485749.251
          ],
          [
            123988.623,
            485754.671
          ],
          [
            123983.004,
            485770.443
          ],
          [
            123986.999,
            485771.906
          ],
          [
            123994.892,
            485774.636
          ],
          [
            123999.764,
            485776.197
          ],
          [
            124000.723,
            485776.513
          ],
          [
            124008.8,
            485753.783
          ],
          [
            124012.238,
            485755.083
          ],
          [
            124004.54,
            485778.002
          ],
          [
            124010.094,
            485780.05
          ],
          [
            124017.345,
            485782.599
          ],
          [
            124016.626,
            485786.139
          ],
          [
            124003.403,
            485781.617
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Hajo Brugmanshof",
  "omschrijving": "Historicus (1868-1939). Hij schreef onder andere een geschiedenis van Amsterdam in acht delen (1933). ",
  "naam_17_posities": "H BRUGMANSHOF",
  "naam_24_posities": "Hajo Brugmanshof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 25,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003327"
  },
  "bbox": [
    123954.112,
    485709.704,
    124017.345,
    485786.139
  ],
  "dataset": "bag"
}