OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003330/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003330/"
    }
  },
  "_display": "Halvemaansteeg",
  "sleutelverzendend": "03630000003330",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003330",
  "openbare_ruimte_code": "14087",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.622994Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121531.614,
            486612.839
          ],
          [
            121539.183,
            486611.559
          ],
          [
            121536.509,
            486635.673
          ],
          [
            121532.732,
            486673.824
          ],
          [
            121525.729,
            486673.373
          ],
          [
            121531.845,
            486615.22
          ],
          [
            121531.614,
            486612.839
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            121526.39,
            486704.654
          ],
          [
            121531.737,
            486703.544
          ],
          [
            121535.446,
            486702.775
          ],
          [
            121543.252,
            486701.156
          ],
          [
            121541.028,
            486713.647
          ],
          [
            121549.984,
            486749.567
          ],
          [
            121541.814,
            486751.767
          ],
          [
            121537.152,
            486753.022
          ],
          [
            121528.464,
            486714.898
          ],
          [
            121521.934,
            486705.578
          ],
          [
            121526.39,
            486704.654
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Halvemaansteeg",
  "omschrijving": "De herkomst van deze naam is misschien te zoeken bij de gevel van nr. 18, met de aanduiding 'van ouds de Halve Maan'. Mogelijk is ook dat de brug de naamgever is: de Halvemaansbrug kreeg in 1626 een half gebogen vorm (thans recht). De naam van de steeg wordt in het begin van de zeventiende eeuw reeds genoemd en zou dus ouder zijn dan de brug.",
  "naam_17_posities": "HALVEMAANSTG",
  "naam_24_posities": "Halvemaansteeg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 31,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003330"
  },
  "bbox": [
    121521.934,
    486611.559,
    121549.984,
    486753.022
  ],
  "dataset": "bag"
}