OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003331/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003331/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Hamerstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003331",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003331",
  "openbare_ruimte_code": "14117",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.637949Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            123372.971,
            488541.304
          ],
          [
            123370.354,
            488555.506
          ],
          [
            123368.985,
            488562.942
          ],
          [
            123353.873,
            488562.788
          ],
          [
            123365.911,
            488498.428
          ],
          [
            123367.083,
            488492.164
          ],
          [
            123370.885,
            488471.833
          ],
          [
            123388.523,
            488459.433
          ],
          [
            123375.515,
            488527.91
          ],
          [
            123372.971,
            488541.304
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            123344.955,
            488690.994
          ],
          [
            123343.289,
            488699.874
          ],
          [
            123331.839,
            488760.919
          ],
          [
            123316.519,
            488760.549
          ],
          [
            123326.749,
            488706.159
          ],
          [
            123328.265,
            488698.123
          ],
          [
            123328.406,
            488697.374
          ],
          [
            123333.128,
            488672.352
          ],
          [
            123333.445,
            488670.673
          ],
          [
            123341.39,
            488628.563
          ],
          [
            123348.259,
            488592.159
          ],
          [
            123363.008,
            488594.753
          ],
          [
            123359.06,
            488615.801
          ],
          [
            123353.826,
            488643.701
          ],
          [
            123353.595,
            488645.614
          ],
          [
            123352.993,
            488648.143
          ],
          [
            123346.544,
            488682.523
          ],
          [
            123344.955,
            488690.994
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Hamerstraat",
  "omschrijving": "Hij redde tijdens de Duitse bezetting samen met onder meer Lau Mazirel en Walter Süskind veel volwassenen en kinderen uit de Hollandse Schouwburg en de daar tegenover gelegen crèche Ook was hij één van de oprichters van de nabijgelegen bioscoop Kriterion, die door studenten van de Universiteit van Amsterdam geëxploiteerd wordt.",
  "naam_17_posities": "HAMERSTR",
  "naam_24_posities": "Hamerstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 40,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000003331"
  },
  "bbox": [
    123316.519,
    488459.433,
    123388.523,
    488760.919
  ],
  "dataset": "bag"
}