OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003332/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003332/"
    }
  },
  "_display": "Handboogstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003332",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003332",
  "openbare_ruimte_code": "14133",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.079459Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121167.416,
            486751.348
          ],
          [
            121173.73,
            486754.719
          ],
          [
            121153.252,
            486797.161
          ],
          [
            121139.996,
            486829.612
          ],
          [
            121135.118,
            486844.883
          ],
          [
            121131.326,
            486867.4
          ],
          [
            121124.855,
            486869.296
          ],
          [
            121127.241,
            486851.91
          ],
          [
            121132.119,
            486832.821
          ],
          [
            121146.74,
            486794.795
          ],
          [
            121125.244,
            486784.664
          ],
          [
            121126.276,
            486782.638
          ],
          [
            121127.06,
            486781.098
          ],
          [
            121145.579,
            486789.826
          ],
          [
            121148.598,
            486791.345
          ],
          [
            121167.416,
            486751.348
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Handboogstraat",
  "omschrijving": "In de vijftiende en de zestiende eeuw werden aan het Singel de Voetboog- en de Handboogdoelen gebouwd. Beide hadden een schietboomgaard, die zich uitstrekte tot achter de huizen aan de Kalverstraat. In 1649 werden op de terreinen van deze boomgaarden twee straten aangelegd, die de namen Handboogstraat en Voetboogstraat kregen.",
  "naam_17_posities": "HANDBOOGSTR",
  "naam_24_posities": "Handboogstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 36,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003332"
  },
  "bbox": [
    121124.855,
    486751.348,
    121173.73,
    486869.296
  ],
  "dataset": "bag"
}