OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003338/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003338/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Haringpakkerssteeg",
  "sleutelverzendend": "03630000003338",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003338",
  "openbare_ruimte_code": "14214",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.048851Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121652.335,
            487759.562
          ],
          [
            121653.961,
            487762.713
          ],
          [
            121629.941,
            487789.891
          ],
          [
            121616.59,
            487801.01
          ],
          [
            121609.955,
            487804.374
          ],
          [
            121604.8,
            487801.02
          ],
          [
            121615.355,
            487797.481
          ],
          [
            121630.075,
            487783.043
          ],
          [
            121652.335,
            487759.562
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Haringpakkerssteeg",
  "omschrijving": "Terwijl in de zestiende en zeventiende eeuw de haringverkopers veelal op de Nieuwendijk woonden, waren deze en andere stegen langs die dijk de woonplaatsen van de haringpakkers. Voor de oude Haringpakkerij, zie Prins Hendrikkade. De steeg heette tot 1913 Kapelsteeg, maar werd toen wegens verwarring met de andere Kapelstegen in Haringpakkerssteeg omgedoopt.",
  "naam_17_posities": "HARINGPAKKERSSTG",
  "naam_24_posities": "Haringpakkerssteeg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 34,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000003338"
  },
  "bbox": [
    121604.8,
    487759.562,
    121653.961,
    487804.374
  ],
  "dataset": "bag"
}