OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003339/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003339/"
    }
  },
  "_display": "Haringvlietstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003339",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003339",
  "openbare_ruimte_code": "14222",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.093583Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120890.51,
            484425.896
          ],
          [
            120890.384,
            484424.506
          ],
          [
            120890.132,
            484421.712
          ],
          [
            120888.77,
            484406.641
          ],
          [
            120887.969,
            484397.769
          ],
          [
            120882.165,
            484333.534
          ],
          [
            120877.511,
            484282.018
          ],
          [
            120870.098,
            484199.976
          ],
          [
            120869.908,
            484198.893
          ],
          [
            120869.485,
            484197.99
          ],
          [
            120868.518,
            484196.76
          ],
          [
            120869.124,
            484196.638
          ],
          [
            120880.296,
            484194.399
          ],
          [
            120884.53,
            484193.55
          ],
          [
            120892.568,
            484282.652
          ],
          [
            120897.158,
            484333.534
          ],
          [
            120902.976,
            484398.015
          ],
          [
            120903.452,
            484403.296
          ],
          [
            120904.14,
            484408.1
          ],
          [
            120905.539,
            484417.875
          ],
          [
            120906.283,
            484423.07
          ],
          [
            120908.849,
            484453.833
          ],
          [
            120910.182,
            484469.819
          ],
          [
            120905.255,
            484472.607
          ],
          [
            120895.153,
            484477.288
          ],
          [
            120892.613,
            484449.17
          ],
          [
            120890.821,
            484429.342
          ],
          [
            120878.974,
            484430.412
          ],
          [
            120877.415,
            484432.975
          ],
          [
            120876.636,
            484434.201
          ],
          [
            120875.035,
            484434.771
          ],
          [
            120870.197,
            484435.201
          ],
          [
            120869.166,
            484423.616
          ],
          [
            120874.095,
            484423.178
          ],
          [
            120875.745,
            484423.837
          ],
          [
            120877.304,
            484425.509
          ],
          [
            120878.751,
            484426.958
          ],
          [
            120890.51,
            484425.896
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Haringvlietstraat",
  "omschrijving": "Zeestroom vanaf het Hellegatsplein naar de Noordzee (tussen Voorne en Zuid-Beveland). Is thans door een dam van open zee afgesloten.",
  "naam_17_posities": "HARINGVLIETSTR",
  "naam_24_posities": "Haringvlietstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 74,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003339"
  },
  "bbox": [
    120868.518,
    484193.55,
    120910.182,
    484477.288
  ],
  "dataset": "bag"
}