OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003354/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003354/"
    }
  },
  "_display": "Hectorstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003354",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003354",
  "openbare_ruimte_code": "14559",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.304008Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119453.799,
            484216.639
          ],
          [
            119452.87,
            484216.442
          ],
          [
            119439.169,
            484213.529
          ],
          [
            119442.946,
            484194.99
          ],
          [
            119443.77,
            484190.948
          ],
          [
            119451.979,
            484150.659
          ],
          [
            119463.739,
            484126.569
          ],
          [
            119476.423,
            484132.927
          ],
          [
            119476.981,
            484132.993
          ],
          [
            119477.259,
            484133.049
          ],
          [
            119467.139,
            484153.989
          ],
          [
            119453.799,
            484216.639
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            119413.53,
            484360.713
          ],
          [
            119408.046,
            484359.55
          ],
          [
            119424.544,
            484282.179
          ],
          [
            119426.361,
            484282.558
          ],
          [
            119428.853,
            484283.078
          ],
          [
            119438.834,
            484285.161
          ],
          [
            119439.229,
            484285.119
          ],
          [
            119422.749,
            484362.669
          ],
          [
            119418.484,
            484361.764
          ],
          [
            119413.53,
            484360.713
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Hectorstraat",
  "omschrijving": "Figuur uit de Griekse mythologie: legeraanvoerder, zoon van de koning van Troje.",
  "naam_17_posities": "HECTORSTR",
  "naam_24_posities": "Hectorstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 123,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003354"
  },
  "bbox": [
    119408.046,
    484126.569,
    119477.259,
    484362.669
  ],
  "dataset": "bag"
}