OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003357/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003357/"
    }
  },
  "_display": "Hegelhof",
  "sleutelverzendend": "03630000003357",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003357",
  "openbare_ruimte_code": "14583",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.568141Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116063.194,
            487696.383
          ],
          [
            116059.188,
            487696.066
          ],
          [
            116058.039,
            487711.378
          ],
          [
            116039.417,
            487714.544
          ],
          [
            116033.173,
            487678.646
          ],
          [
            116022.578,
            487679.892
          ],
          [
            116019.254,
            487662.65
          ],
          [
            116043.767,
            487658.495
          ],
          [
            116051.454,
            487644.992
          ],
          [
            116053.205,
            487637.33
          ],
          [
            116068.19,
            487634.81
          ],
          [
            116067.682,
            487631.828
          ],
          [
            116054.106,
            487550.807
          ],
          [
            116073.2,
            487547.649
          ],
          [
            116075.136,
            487559.403
          ],
          [
            116077.629,
            487558.988
          ],
          [
            116088.715,
            487628.348
          ],
          [
            116089.334,
            487631.216
          ],
          [
            116092.171,
            487649.978
          ],
          [
            116066.249,
            487656.265
          ],
          [
            116063.194,
            487696.383
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Hegelhof",
  "omschrijving": "Georg W.F. Hegel (1841-1926), Duits wijsgeer. Heeft grote invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van de filosofie. Was hoogleraar te Berlijn. Een van zijn volgelingen in Nederland is Bolland geweest.",
  "naam_17_posities": "HEGELHOF",
  "naam_24_posities": "Hegelhof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 72,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003357"
  },
  "bbox": [
    116019.254,
    487547.649,
    116092.171,
    487714.544
  ],
  "dataset": "bag"
}