OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003363/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003363/"
    }
  },
  "_display": "Heinzestraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003363",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003363",
  "openbare_ruimte_code": "14664",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.030217Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120160.671,
            485115.529
          ],
          [
            120159.9,
            485111.366
          ],
          [
            120146.351,
            485104.446
          ],
          [
            120155.551,
            485102.021
          ],
          [
            120158.033,
            485101.29
          ],
          [
            120178.167,
            485095.356
          ],
          [
            120200.783,
            485088.511
          ],
          [
            120211.956,
            485085.264
          ],
          [
            120216.78,
            485086.92
          ],
          [
            120225.022,
            485089.19
          ],
          [
            120247.153,
            485097.476
          ],
          [
            120262.98,
            485102.977
          ],
          [
            120271.704,
            485106.088
          ],
          [
            120265.475,
            485121.276
          ],
          [
            120247.5,
            485115.1
          ],
          [
            120242.952,
            485113.413
          ],
          [
            120236.326,
            485110.946
          ],
          [
            120234.064,
            485110.039
          ],
          [
            120231.582,
            485109.043
          ],
          [
            120213.291,
            485102.469
          ],
          [
            120211.039,
            485108.323
          ],
          [
            120204.822,
            485106.071
          ],
          [
            120198.965,
            485103.911
          ],
          [
            120177.16,
            485110.485
          ],
          [
            120160.671,
            485115.529
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Heinzestraat",
  "omschrijving": "Gustav Adolph Heinze (1820-1904), Duitser van geboorte, dirigent in Amsterdam van de Duitse Opera, de Liedertafel Euterpe en de Vincentiusconcerten. Van 1862 tot 1885 directeur van de muziekschool van Toonkunst. Componeerde cantates en oratoria.",
  "naam_17_posities": "HEINZESTR",
  "naam_24_posities": "Heinzestraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 23,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003363"
  },
  "bbox": [
    120146.351,
    485085.264,
    120271.704,
    485121.276
  ],
  "dataset": "bag"
}