OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003364/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003364/"
    }
  },
  "_display": "Heisteeg",
  "sleutelverzendend": "03630000003364",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003364",
  "openbare_ruimte_code": "14672",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.561198Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121041.463,
            486892.414
          ],
          [
            121016.276,
            486886.2
          ],
          [
            121012.806,
            486885.501
          ],
          [
            121015.688,
            486880.362
          ],
          [
            121019.066,
            486881.056
          ],
          [
            121042.71,
            486887.495
          ],
          [
            121041.463,
            486892.414
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Heisteeg",
  "omschrijving": "De Heisteeg ontleent de naam aan een hoekhuis dat ''t Hayblok' heette. Dit huis wordt reeds in het begin van de zestiende eeuw vermeld. De straat is aangelegd op grond die midden vijftiende eeuw bij de stad kwam. De Wijde Heisteeg dateert uit de volgende stadsuitleg.",
  "naam_17_posities": "HEISTG",
  "naam_24_posities": "Heisteeg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 9,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003364"
  },
  "bbox": [
    121012.806,
    486880.362,
    121042.71,
    486892.414
  ],
  "dataset": "bag"
}