OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003366/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003366/"
    }
  },
  "_display": "Helena Mercierstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003366",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003366",
  "openbare_ruimte_code": "14699",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.653877Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116939.13,
            484630.72
          ],
          [
            116980.492,
            484630.741
          ],
          [
            116980.492,
            484638.206
          ],
          [
            116978.294,
            484638.206
          ],
          [
            116978.227,
            484656.781
          ],
          [
            116977.75,
            484660.602
          ],
          [
            116977.423,
            484727.996
          ],
          [
            116976.927,
            484734.808
          ],
          [
            116941.101,
            484734.43
          ],
          [
            116940.908,
            484728.129
          ],
          [
            116941.528,
            484637.785
          ],
          [
            116939.063,
            484637.785
          ],
          [
            116939.13,
            484630.72
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Helena Mercierstraat",
  "omschrijving": "Voorloopster van de vrouwenbeweging in Amsterdam (1839-1910), schrijfster over sociale onderwerpen. ",
  "naam_17_posities": "H MERCIERSTR",
  "naam_24_posities": "Helena Mercierstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 80,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003366"
  },
  "bbox": [
    116939.063,
    484630.72,
    116980.492,
    484734.808
  ],
  "dataset": "bag"
}