OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003372/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003372/"
    }
  },
  "_display": "Hemonylaan",
  "sleutelverzendend": "03630000003372",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003372",
  "openbare_ruimte_code": "14818",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.336366Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121925.65,
            485640.361
          ],
          [
            121934.725,
            485644.679
          ],
          [
            121940.029,
            485647.203
          ],
          [
            121944.559,
            485649.36
          ],
          [
            121923.719,
            485667.809
          ],
          [
            121918.261,
            485665.175
          ],
          [
            121904.859,
            485658.709
          ],
          [
            121893.359,
            485653.839
          ],
          [
            121887.571,
            485650.941
          ],
          [
            121881.926,
            485648.204
          ],
          [
            121876.201,
            485645.278
          ],
          [
            121870.305,
            485642.476
          ],
          [
            121864.206,
            485639.489
          ],
          [
            121841.149,
            485628.447
          ],
          [
            121835.312,
            485625.652
          ],
          [
            121818.917,
            485617.407
          ],
          [
            121786.404,
            485601.056
          ],
          [
            121792.619,
            485577.059
          ],
          [
            121881.282,
            485619.249
          ],
          [
            121925.65,
            485640.361
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Hemonylaan",
  "omschrijving": "De gebroeders Frans Hemony (1609-1667) en Pieter Hemony (1619-1680) Klokkengieters van de carillons in de Oude Kerk, de Zuiderkerk, de Westerkerk en de Munttoren.",
  "naam_17_posities": "HEMONYLN",
  "naam_24_posities": "Hemonylaan",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 62,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003372"
  },
  "bbox": [
    121786.404,
    485577.059,
    121944.559,
    485667.809
  ],
  "dataset": "bag"
}