OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003380/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003380/"
    }
  },
  "_display": "Hendrik Jonkerplein",
  "sleutelverzendend": "03630000003380",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003380",
  "openbare_ruimte_code": "14893",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.515210Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            121063.266,
            488505.825
          ],
          [
            121067.147,
            488512.1
          ],
          [
            121068.356,
            488515.082
          ],
          [
            121071.229,
            488524.23
          ],
          [
            121074.534,
            488533.852
          ],
          [
            121082.349,
            488531.168
          ],
          [
            121086.359,
            488539.749
          ],
          [
            121086.1,
            488539.857
          ],
          [
            121085.847,
            488539.98
          ],
          [
            121085.602,
            488540.116
          ],
          [
            121085.364,
            488540.265
          ],
          [
            121085.135,
            488540.427
          ],
          [
            121084.915,
            488540.602
          ],
          [
            121084.674,
            488540.821
          ],
          [
            121084.444,
            488541.05
          ],
          [
            121084.224,
            488541.29
          ],
          [
            121084.015,
            488541.539
          ],
          [
            121083.72,
            488541.937
          ],
          [
            121083.425,
            488542.334
          ],
          [
            121083.246,
            488542.613
          ],
          [
            121083.078,
            488542.899
          ],
          [
            121082.922,
            488543.191
          ],
          [
            121082.778,
            488543.489
          ],
          [
            121082.646,
            488543.793
          ],
          [
            121082.527,
            488544.103
          ],
          [
            121082.421,
            488544.417
          ],
          [
            121076.401,
            488546.125
          ],
          [
            121057.219,
            488563.638
          ],
          [
            121049.112,
            488562.612
          ],
          [
            121043.133,
            488561.856
          ],
          [
            121028.097,
            488563.253
          ],
          [
            121024.095,
            488563.625
          ],
          [
            121012.209,
            488550.545
          ],
          [
            121016.038,
            488547.032
          ],
          [
            121032.627,
            488531.793
          ],
          [
            121049.199,
            488517.182
          ],
          [
            121061.341,
            488507.303
          ],
          [
            121063.266,
            488505.825
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Hendrik Jonkerplein",
  "omschrijving": "Amsterdams industrieel (1778-1843), die in 1806 de hier vroeger gelegen fabriek voor stoom- en andere werktuigen stichtte. Vóór 1956 was dit het Bickersplein. De vernoeming geschiedde naar aanleiding van een verzoek van de N.V. Hk. Jonker en Zn, die in dat jaar 150 jaar bestond.",
  "naam_17_posities": "H JONKERPLN",
  "naam_24_posities": "Hendrik Jonkerplein",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 4,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003380"
  },
  "bbox": [
    121012.209,
    488505.825,
    121086.359,
    488563.638
  ],
  "dataset": "bag"
}