OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003387/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003387/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Henri Borelstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003387",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003387",
  "openbare_ruimte_code": "14974",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.267182Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116966.237,
            487621.302
          ],
          [
            116965.911,
            487620.152
          ],
          [
            116964.8,
            487616.707
          ],
          [
            116964.39,
            487615.434
          ],
          [
            116959.707,
            487597.11
          ],
          [
            116959.374,
            487595.806
          ],
          [
            116958.65,
            487593.402
          ],
          [
            116957.926,
            487590.998
          ],
          [
            116954.886,
            487578.978
          ],
          [
            116953.215,
            487576.543
          ],
          [
            116952.303,
            487575.783
          ],
          [
            116950.175,
            487575.478
          ],
          [
            116920.535,
            487583.543
          ],
          [
            116905.115,
            487587.038
          ],
          [
            116906.331,
            487593.276
          ],
          [
            116899.035,
            487595.406
          ],
          [
            116897.458,
            487589.189
          ],
          [
            116895.135,
            487580.027
          ],
          [
            116902.756,
            487577.987
          ],
          [
            116903.74,
            487581.71
          ],
          [
            116959.36,
            487566.997
          ],
          [
            116972.473,
            487617.243
          ],
          [
            116974.118,
            487616.803
          ],
          [
            116982.63,
            487614.521
          ],
          [
            116988.977,
            487612.812
          ],
          [
            116990.212,
            487618.046
          ],
          [
            116991.465,
            487623.359
          ],
          [
            116968.495,
            487629.282
          ],
          [
            116966.237,
            487621.302
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Henri Borelstraat",
  "omschrijving": "Prozaïst en toneelschrijver (1869-1933). Schrijver van Indische verhalen en Haagse romans. ",
  "naam_17_posities": "H BORELSTR",
  "naam_24_posities": "Henri Borelstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 41,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000003387"
  },
  "bbox": [
    116895.135,
    487566.997,
    116991.465,
    487629.282
  ],
  "dataset": "bag"
}