OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003522/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003522/"
    }
  },
  "_display": "Henric van Veldekehof",
  "sleutelverzendend": "03630000003522",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003522",
  "openbare_ruimte_code": "15024",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:08.995366Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            115738.729,
            487838.528
          ],
          [
            115740.199,
            487846.394
          ],
          [
            115717.701,
            487850.214
          ],
          [
            115718.87,
            487857.1
          ],
          [
            115725.53,
            487896.34
          ],
          [
            115726.795,
            487903.791
          ],
          [
            115728.464,
            487913.547
          ],
          [
            115710.954,
            487916.13
          ],
          [
            115704.271,
            487917.115
          ],
          [
            115696.152,
            487918.313
          ],
          [
            115690.957,
            487919.079
          ],
          [
            115691.202,
            487915.918
          ],
          [
            115692.142,
            487903.82
          ],
          [
            115692.72,
            487896.37
          ],
          [
            115696.5,
            487847.69
          ],
          [
            115696.67,
            487845.67
          ],
          [
            115734.785,
            487839.198
          ],
          [
            115738.729,
            487838.528
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Henric van Veldekehof",
  "omschrijving": "Vlaams dichter (tweede helft twaalfde eeuw), onder andere van 'De Legende van Sint-Servaes' en van een groot aantal 'Minnesangen'.",
  "naam_17_posities": "H V VELDEKEHOF",
  "naam_24_posities": "Henric van Veldekehof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 43,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003522"
  },
  "bbox": [
    115690.957,
    487838.528,
    115740.199,
    487919.079
  ],
  "dataset": "bag"
}