OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003530/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003530/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Herbert Spencerhof",
  "sleutelverzendend": "03630000003530",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003530",
  "openbare_ruimte_code": "15121",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.576045Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            115721.44,
            487735.32
          ],
          [
            115718.845,
            487719.942
          ],
          [
            115695.335,
            487723.875
          ],
          [
            115687.051,
            487721.301
          ],
          [
            115730.169,
            487714.001
          ],
          [
            115741.389,
            487712.101
          ],
          [
            115742.044,
            487703.31
          ],
          [
            115742.056,
            487703.035
          ],
          [
            115742.024,
            487702.733
          ],
          [
            115741.96,
            487702.341
          ],
          [
            115741.831,
            487701.981
          ],
          [
            115741.664,
            487701.589
          ],
          [
            115741.465,
            487701.32
          ],
          [
            115741.189,
            487700.979
          ],
          [
            115740.939,
            487700.761
          ],
          [
            115749.955,
            487699.754
          ],
          [
            115749.877,
            487700.011
          ],
          [
            115749.821,
            487700.273
          ],
          [
            115749.789,
            487700.539
          ],
          [
            115749.157,
            487709.014
          ],
          [
            115753.7,
            487709.35
          ],
          [
            115750.597,
            487749.999
          ],
          [
            115750.21,
            487755.06
          ],
          [
            115749.429,
            487763.884
          ],
          [
            115726.94,
            487767.6
          ],
          [
            115723.941,
            487749.999
          ],
          [
            115721.44,
            487735.32
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Herbert Spencerhof",
  "omschrijving": "Engels filosoof en socioloog (1820-1903), volgeling van Rousseau.",
  "naam_17_posities": "H SPENCERHOF",
  "naam_24_posities": "Herbert Spencerhof",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 36,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000003530"
  },
  "bbox": [
    115687.051,
    487699.754,
    115753.7,
    487767.6
  ],
  "dataset": "bag"
}