OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003539/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003539/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Herman de Manstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003539",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003539",
  "openbare_ruimte_code": "15245",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.104334Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            117100.494,
            487755.604
          ],
          [
            117101.801,
            487762.743
          ],
          [
            117102.447,
            487765.117
          ],
          [
            117112.08,
            487767.219
          ],
          [
            117112.326,
            487768.408
          ],
          [
            117112.642,
            487773.187
          ],
          [
            117108.26,
            487791.268
          ],
          [
            117107.109,
            487792.652
          ],
          [
            117099.148,
            487794.768
          ],
          [
            117097.652,
            487786.274
          ],
          [
            117092.135,
            487765.283
          ],
          [
            117090.011,
            487757.201
          ],
          [
            117078.947,
            487715.101
          ],
          [
            117069.261,
            487679.901
          ],
          [
            117060.412,
            487680.684
          ],
          [
            117059.5,
            487677.032
          ],
          [
            117052.678,
            487650.883
          ],
          [
            117050.239,
            487640.855
          ],
          [
            117058.629,
            487638.602
          ],
          [
            117064.114,
            487637.129
          ],
          [
            117065.711,
            487636.7
          ],
          [
            117068.922,
            487635.854
          ],
          [
            117080.076,
            487677.816
          ],
          [
            117081.406,
            487681.624
          ],
          [
            117086.837,
            487702.809
          ],
          [
            117088.34,
            487710.005
          ],
          [
            117100.494,
            487755.604
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Herman de Manstraat",
  "omschrijving": "Pseudoniem van de joodse romanschrijver Salomon Hamburger (1898-1946). Bekeerd tot het rooms-katholicisme. Hij schreef onder meer de roman 'Het wassende water'. ",
  "naam_17_posities": "H DE MANSTR",
  "naam_24_posities": "Herman de Manstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 9,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000003539"
  },
  "bbox": [
    117050.239,
    487635.854,
    117112.642,
    487794.768
  ],
  "dataset": "bag"
}