OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003555/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003555/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Hillenraadt",
  "sleutelverzendend": "03630000003555",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003555",
  "openbare_ruimte_code": "15474",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.318775Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120966.573,
            481931.356
          ],
          [
            120966.364,
            481940.649
          ],
          [
            120930.874,
            481939.802
          ],
          [
            120930.714,
            481946.496
          ],
          [
            120930.573,
            481952.389
          ],
          [
            120926.574,
            481952.293
          ],
          [
            120926.797,
            481942.978
          ],
          [
            120915.932,
            481942.718
          ],
          [
            120915.309,
            481968.776
          ],
          [
            120850.342,
            481967.135
          ],
          [
            120849.308,
            481958.56
          ],
          [
            120856.752,
            481958.799
          ],
          [
            120893.334,
            481959.723
          ],
          [
            120899.052,
            481959.736
          ],
          [
            120900.254,
            481959.379
          ],
          [
            120902.717,
            481957.486
          ],
          [
            120903.611,
            481955.835
          ],
          [
            120903.951,
            481953.989
          ],
          [
            120904.243,
            481942.423
          ],
          [
            120904.561,
            481929.862
          ],
          [
            120906.375,
            481858.063
          ],
          [
            120905.97,
            481855.982
          ],
          [
            120904.803,
            481853.748
          ],
          [
            120903.664,
            481852.509
          ],
          [
            120902.292,
            481851.533
          ],
          [
            120900.747,
            481850.864
          ],
          [
            120923.28,
            481851.434
          ],
          [
            120921.407,
            481930.288
          ],
          [
            120929.883,
            481930.488
          ],
          [
            120966.573,
            481931.356
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Hillenraadt",
  "omschrijving": "Een door grachten omgeven edelmanshuis te Swalmen (Limburg) uit de zestiende eeuw, in later eeuwen verbouwd en vergroot.",
  "naam_17_posities": "HILLENRAADT",
  "naam_24_posities": "Hillenraadt",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 63,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000003555"
  },
  "bbox": [
    120849.308,
    481850.864,
    120966.573,
    481968.776
  ],
  "dataset": "bag"
}