OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003574/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003574/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Holbeinstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003574",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003574",
  "openbare_ruimte_code": "15725",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.200464Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120118.521,
            484277.646
          ],
          [
            120122.624,
            484277.84
          ],
          [
            120124.391,
            484235.044
          ],
          [
            120139.85,
            484235.936
          ],
          [
            120139.122,
            484250.891
          ],
          [
            120138.334,
            484267.195
          ],
          [
            120138.305,
            484267.456
          ],
          [
            120137.466,
            484274.938
          ],
          [
            120141.803,
            484283.01
          ],
          [
            120143.145,
            484286.961
          ],
          [
            120138.286,
            484382.138
          ],
          [
            120146.101,
            484382.612
          ],
          [
            120145.899,
            484389.03
          ],
          [
            120134.453,
            484388.793
          ],
          [
            120134.137,
            484395.431
          ],
          [
            120130.427,
            484395.351
          ],
          [
            120128.423,
            484433.469
          ],
          [
            120113.207,
            484432.958
          ],
          [
            120115.619,
            484387.833
          ],
          [
            120107.629,
            484358.952
          ],
          [
            120110.385,
            484307.64
          ],
          [
            120118.418,
            484279.858
          ],
          [
            120118.521,
            484277.646
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Holbeinstraat",
  "omschrijving": "Hans Holbein de Jongere (1497-1543), Duits schilder en graveur.",
  "naam_17_posities": "HOLBEINSTR",
  "naam_24_posities": "Holbeinstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 56,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000003574"
  },
  "bbox": [
    120107.629,
    484235.044,
    120146.101,
    484433.469
  ],
  "dataset": "bag"
}