OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003583/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003583/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Honselersdijkstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003583",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003583",
  "openbare_ruimte_code": "15857",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.085152Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            117930.616,
            484483.286
          ],
          [
            117930.634,
            484477.867
          ],
          [
            117934.634,
            484477.88
          ],
          [
            117934.577,
            484495.218
          ],
          [
            117955.774,
            484495.19
          ],
          [
            117955.764,
            484498.601
          ],
          [
            117960.296,
            484498.595
          ],
          [
            117960.25,
            484514.717
          ],
          [
            117959.949,
            484620.895
          ],
          [
            117959.884,
            484643.849
          ],
          [
            117940.594,
            484643.702
          ],
          [
            117940.617,
            484632.69
          ],
          [
            117940.658,
            484612.693
          ],
          [
            117906.318,
            484612.582
          ],
          [
            117906.334,
            484608.582
          ],
          [
            117930.208,
            484608.659
          ],
          [
            117930.221,
            484604.66
          ],
          [
            117930.616,
            484483.286
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Honselersdijkstraat",
  "omschrijving": "Dorp onder Naaldwijk, in het Westland.",
  "naam_17_posities": "HONSELERSDYKSTR",
  "naam_24_posities": "Honselersdijkstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 145,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000003583"
  },
  "bbox": [
    117906.318,
    484477.867,
    117960.296,
    484643.849
  ],
  "dataset": "bag"
}