OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003586/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003586/"
    }
  },
  "_display": "Hoofddorpweg",
  "sleutelverzendend": "03630000003586",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003586",
  "openbare_ruimte_code": "15881",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.231766Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            118438.734,
            484928.842
          ],
          [
            118438.758,
            484927.305
          ],
          [
            118438.893,
            484918.556
          ],
          [
            118438.96,
            484914.173
          ],
          [
            118455.404,
            484914.037
          ],
          [
            118477.655,
            484913.767
          ],
          [
            118500.536,
            484914.037
          ],
          [
            118514.229,
            484913.767
          ],
          [
            118514.263,
            484912.616
          ],
          [
            118514.353,
            484910.094
          ],
          [
            118526.055,
            484910.366
          ],
          [
            118527.053,
            484914.205
          ],
          [
            118528.552,
            484919.972
          ],
          [
            118529.299,
            484922.844
          ],
          [
            118531.685,
            484932.022
          ],
          [
            118534.383,
            484942.401
          ],
          [
            118513.488,
            484942.686
          ],
          [
            118513.346,
            484939.556
          ],
          [
            118490.888,
            484939.414
          ],
          [
            118476.105,
            484939.272
          ],
          [
            118446.682,
            484938.703
          ],
          [
            118438.58,
            484938.845
          ],
          [
            118438.633,
            484935.415
          ],
          [
            118438.734,
            484928.842
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Hoofddorpweg",
  "omschrijving": "Dorp, hoofdplaats van de gemeente Haarlemmermeer.",
  "naam_17_posities": "HOOFDDORPWG",
  "naam_24_posities": "Hoofddorpweg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 105,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003586"
  },
  "bbox": [
    118438.58,
    484910.094,
    118534.383,
    484942.686
  ],
  "dataset": "bag"
}