OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003611/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003611/?format=api"
    }
  },
  "_display": "Hugo Floris Ruysstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003611",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003611",
  "openbare_ruimte_code": "16284",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.068121Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            116781.086,
            488182.957
          ],
          [
            116790.451,
            488207.54
          ],
          [
            116784.03,
            488209.384
          ],
          [
            116783.297,
            488205.91
          ],
          [
            116779.503,
            488206.912
          ],
          [
            116719.629,
            488222.724
          ],
          [
            116716.61,
            488200.1
          ],
          [
            116726.41,
            488197.49
          ],
          [
            116730.275,
            488196.46
          ],
          [
            116731.049,
            488199.39
          ],
          [
            116739.75,
            488197.08
          ],
          [
            116739.071,
            488194.45
          ],
          [
            116745.018,
            488192.916
          ],
          [
            116752.84,
            488190.48
          ],
          [
            116762.64,
            488187.87
          ],
          [
            116766.506,
            488186.84
          ],
          [
            116767.286,
            488189.798
          ],
          [
            116775.98,
            488187.51
          ],
          [
            116775.195,
            488184.526
          ],
          [
            116781.086,
            488182.957
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Hugo Floris Ruysstraat",
  "omschrijving": "Verzetstrijder (1924-1943), geboren te Bussum, gefusilleerd in Haarlem.",
  "naam_17_posities": "H F RUYSSTR",
  "naam_24_posities": "Hugo Floris Ruysstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/?format=api"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 30,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?format=api&openbare_ruimte=0363300000003611"
  },
  "bbox": [
    116716.61,
    488182.957,
    116790.451,
    488222.724
  ],
  "dataset": "bag"
}