OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003671/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003671/"
    }
  },
  "_display": "Gageldonk",
  "sleutelverzendend": "03630000003671",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003671",
  "openbare_ruimte_code": "12378",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:08.976085Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120623.275,
            482267.771
          ],
          [
            120625.182,
            482267.828
          ],
          [
            120627.61,
            482267.901
          ],
          [
            120630.038,
            482267.974
          ],
          [
            120633.872,
            482268.09
          ],
          [
            120643.59,
            482268.383
          ],
          [
            120644.296,
            482268.404
          ],
          [
            120648.019,
            482268.516
          ],
          [
            120662.167,
            482268.942
          ],
          [
            120662.265,
            482265.02
          ],
          [
            120662.276,
            482264.571
          ],
          [
            120665.08,
            482264.566
          ],
          [
            120667.979,
            482264.561
          ],
          [
            120668.037,
            482268.277
          ],
          [
            120668.03,
            482268.56
          ],
          [
            120668.023,
            482268.842
          ],
          [
            120668.01,
            482269.407
          ],
          [
            120667.926,
            482272.896
          ],
          [
            120663.922,
            482272.985
          ],
          [
            120607.873,
            482271.632
          ],
          [
            120609.594,
            482267.359
          ],
          [
            120621.367,
            482267.713
          ],
          [
            120623.275,
            482267.771
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Gageldonk",
  "omschrijving": "Het Hooghuis of Poortgebouw te Prinsenbeek (Noord-Brabant), voorheen een kasteel, waarvan slechts het poortgebouw resteert.",
  "naam_17_posities": "GAGELDONK",
  "naam_24_posities": "Gageldonk",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 4,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003671"
  },
  "bbox": [
    120607.873,
    482264.561,
    120668.037,
    482272.985
  ],
  "dataset": "bag"
}