OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003676/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003676/"
    }
  },
  "_display": "Galvanistraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003676",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003676",
  "openbare_ruimte_code": "12424",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.390799Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            124590.587,
            485162.484
          ],
          [
            124627.956,
            485198.042
          ],
          [
            124628.25,
            485198.354
          ],
          [
            124628.506,
            485198.689
          ],
          [
            124628.724,
            485199.049
          ],
          [
            124628.904,
            485199.429
          ],
          [
            124629.044,
            485199.826
          ],
          [
            124629.141,
            485200.236
          ],
          [
            124629.201,
            485200.9
          ],
          [
            124629.18,
            485201.354
          ],
          [
            124629.112,
            485201.804
          ],
          [
            124628.971,
            485202.312
          ],
          [
            124627.186,
            485204.236
          ],
          [
            124548.179,
            485129.009
          ],
          [
            124552.016,
            485125.759
          ],
          [
            124560.833,
            485118.29
          ],
          [
            124588.816,
            485145.175
          ],
          [
            124581.014,
            485153.369
          ],
          [
            124590.587,
            485162.484
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Galvanistraat",
  "omschrijving": "Luigi Galvani (1737-1798), Italiaans natuurkundige. Ontdekte de door chemische werking opgewekte elektriciteit.",
  "naam_17_posities": "GALVANISTR",
  "naam_24_posities": "Galvanistraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 14,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003676"
  },
  "bbox": [
    124548.179,
    485118.29,
    124629.201,
    485204.236
  ],
  "dataset": "bag"
}