OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003677/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003677/"
    }
  },
  "_display": "Ganzebloemstraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003677",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003677",
  "openbare_ruimte_code": "12432",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.223036Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            122430.895,
            489224.86
          ],
          [
            122428.429,
            489218.123
          ],
          [
            122432.118,
            489216.578
          ],
          [
            122433.666,
            489220.275
          ],
          [
            122461.084,
            489208.72
          ],
          [
            122462.379,
            489211.554
          ],
          [
            122465.422,
            489218.214
          ],
          [
            122457.022,
            489221.72
          ],
          [
            122441.133,
            489228.352
          ],
          [
            122433.361,
            489231.596
          ],
          [
            122430.895,
            489224.86
          ]
        ]
      ],
      [
        [
          [
            122340.13,
            489272.85
          ],
          [
            122336.332,
            489265.098
          ],
          [
            122334.724,
            489261.816
          ],
          [
            122362.315,
            489250.153
          ],
          [
            122360.778,
            489246.48
          ],
          [
            122364.466,
            489244.933
          ],
          [
            122367.116,
            489250.646
          ],
          [
            122370.678,
            489258.327
          ],
          [
            122362.781,
            489261.649
          ],
          [
            122347.118,
            489269.337
          ],
          [
            122340.13,
            489272.85
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Ganzebloemstraat",
  "omschrijving": "De bloem, behorende tot de familie van de composieten.",
  "naam_17_posities": "GANZEBLOEMSTR",
  "naam_24_posities": "Ganzebloemstraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 27,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003677"
  },
  "bbox": [
    122334.724,
    489208.72,
    122465.422,
    489272.85
  ],
  "dataset": "bag"
}