OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003680/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003680/"
    }
  },
  "_display": "Gasthuismolensteeg",
  "sleutelverzendend": "03630000003680",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003680",
  "openbare_ruimte_code": "12475",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.320815Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            120961.176,
            487266.956
          ],
          [
            121010.171,
            487261.017
          ],
          [
            121011.115,
            487267.956
          ],
          [
            120961.941,
            487274.232
          ],
          [
            120961.176,
            487266.956
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Gasthuismolensteeg",
  "omschrijving": "Op de stadswal (het Singel) bevond zich, op de plek van de huidige steeg, de molen van het Sint Elisabethsgasthuis (vijftiende en zestiende eeuw). Het Sint Elisabethsgasthuis was het oudste ziekenhuis van de stad, gesticht in de veertiende eeuw. In 1492 werd het gebouw bij het stadhuis gevoegd. Beide gebouwen zijn later gesloopt voor de bouw van het nieuwe stadhuis (thans paleis). Voor 1913 was dit de Wijde Gasthuismolensteeg. Nog eerder komen de namen Molensteeg en Benninghstraat voor.",
  "naam_17_posities": "GASTHUISMOLENSTG",
  "naam_24_posities": "Gasthuismolensteeg",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 41,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003680"
  },
  "bbox": [
    120961.176,
    487261.017,
    121011.115,
    487274.232
  ],
  "dataset": "bag"
}