OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003685/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003685/"
    }
  },
  "_display": "Geert Grootestraat",
  "sleutelverzendend": "03630000003685",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003685",
  "openbare_ruimte_code": "12521",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.372570Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            115778.487,
            487469.955
          ],
          [
            115770.253,
            487470.572
          ],
          [
            115764.323,
            487471.016
          ],
          [
            115763.107,
            487462.8
          ],
          [
            115762.423,
            487458.425
          ],
          [
            115766.147,
            487446.671
          ],
          [
            115762.234,
            487423.565
          ],
          [
            115760.903,
            487415.707
          ],
          [
            115760.794,
            487415.072
          ],
          [
            115750.035,
            487352.486
          ],
          [
            115756.546,
            487351.232
          ],
          [
            115758.509,
            487361.958
          ],
          [
            115760.647,
            487361.598
          ],
          [
            115767.334,
            487360.533
          ],
          [
            115767.805,
            487362.84
          ],
          [
            115803.699,
            487356.852
          ],
          [
            115803.214,
            487354.153
          ],
          [
            115807.172,
            487353.559
          ],
          [
            115804.64,
            487339.479
          ],
          [
            115809.529,
            487342.984
          ],
          [
            115820.171,
            487406.759
          ],
          [
            115812.018,
            487408.194
          ],
          [
            115811.468,
            487404.946
          ],
          [
            115815.553,
            487404.317
          ],
          [
            115812.372,
            487386.138
          ],
          [
            115808.392,
            487386.777
          ],
          [
            115765.814,
            487393.856
          ],
          [
            115763.66,
            487394.217
          ],
          [
            115767.18,
            487414.074
          ],
          [
            115769.864,
            487422.389
          ],
          [
            115771.997,
            487428.996
          ],
          [
            115777.469,
            487463.232
          ],
          [
            115782.386,
            487462.497
          ],
          [
            115783.523,
            487469.578
          ],
          [
            115778.487,
            487469.955
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Geert Grootestraat",
  "omschrijving": "Wijsgeer (1340-1384), stichter van de Broederschap des Gemenen Levens. Trok fel van leer tegen de misbruiken in de kerk, maar ook tegen de ketters. Hij was de grondlegger van de geloofsvernieuwing die Moderne Devotie wordt genoemd.",
  "naam_17_posities": "G GROOTESTR",
  "naam_24_posities": "Geert Grootestraat",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 37,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003685"
  },
  "bbox": [
    115750.035,
    487339.479,
    115820.171,
    487471.016
  ],
  "dataset": "bag"
}