OpenbareRuimte

Een OPENBARE RUIMTE is een door het [bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene [buitenruimte] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/openbare-ruimte/) die binnen één woonplaats is gelegen.

Als openbare ruimte worden onder meer aangemerkt weg, water, terrein, spoorbaan en landschappelijk gebied.

Bron: Catalogus BAG (ministerie van VROM, 2009).

[Stelselpedia] (http://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/catalogus-bag/objectklasse-3/)

GET /bag/openbareruimte/0363300000003692/
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/openbareruimte/0363300000003692/"
    }
  },
  "_display": "Genhoes",
  "sleutelverzendend": "03630000003692",
  "openbare_ruimte_identificatie": "0363300000003692",
  "openbare_ruimte_code": "12645",
  "date_modified": "2021-01-31T23:25:09.340115Z",
  "document_mutatie": "2014-01-10",
  "document_nummer": "GV00001729_AC00AC",
  "begin_geldigheid": "2014-01-10",
  "einde_geldigheid": null,
  "mutatie_gebruiker": "DBI",
  "status": {
    "code": "35",
    "omschrijving": "Naamgeving uitgegeven"
  },
  "bron": null,
  "geometrie": {
    "type": "MultiPolygon",
    "coordinates": [
      [
        [
          [
            119893.297,
            481828.574
          ],
          [
            119892.106,
            481827.56
          ],
          [
            119889.623,
            481826.828
          ],
          [
            119841.073,
            481825.549
          ],
          [
            119838.614,
            481825.816
          ],
          [
            119824.377,
            481825.293
          ],
          [
            119818.309,
            481825.07
          ],
          [
            119764.23,
            481823.685
          ],
          [
            119761.495,
            481823.866
          ],
          [
            119760.035,
            481824.663
          ],
          [
            119759.224,
            481825.616
          ],
          [
            119758.942,
            481826.573
          ],
          [
            119748.898,
            481822.508
          ],
          [
            119749.058,
            481815.878
          ],
          [
            119743.046,
            481815.733
          ],
          [
            119700.415,
            481814.708
          ],
          [
            119700.514,
            481810.71
          ],
          [
            119707.741,
            481810.884
          ],
          [
            119743.14,
            481811.735
          ],
          [
            119743.304,
            481804.768
          ],
          [
            119758.418,
            481805.128
          ],
          [
            119758.241,
            481812.532
          ],
          [
            119812.029,
            481813.803
          ],
          [
            119818.572,
            481813.958
          ],
          [
            119825.36,
            481814.118
          ],
          [
            119838.883,
            481814.438
          ],
          [
            119959.344,
            481817.285
          ],
          [
            119959.263,
            481821.285
          ],
          [
            119906.471,
            481820.037
          ],
          [
            119893.297,
            481828.574
          ]
        ]
      ]
    ]
  },
  "type": "Weg",
  "naam": "Genhoes",
  "omschrijving": "Kasteel Genhoes of Oud-Valkenburg, bij Valkenburg (Limburg), gebouwd omstreeks 1500. Laatgotisch hoofdgebouw van mergelsteen, verbouwd en uitgebreid in de zeventiende en achttiende eeuw. Gerestaureerd in 1962 en volgende jaren.",
  "naam_17_posities": "GENHOES",
  "naam_24_posities": "Genhoes",
  "straat_nummer": "",
  "woonplaats": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/woonplaats/3594/"
      }
    },
    "_display": "Amsterdam",
    "landelijk_id": "3594",
    "dataset": "bag"
  },
  "adressen": {
    "count": 19,
    "href": "https://api.data.amsterdam.nl/bag/nummeraanduiding/?openbare_ruimte=0363300000003692"
  },
  "bbox": [
    119700.415,
    481804.768,
    119959.344,
    481828.574
  ],
  "dataset": "bag"
}